Zakończenie projektu - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
MATERIAŁY EDUKACYJNE
13.12.2018.
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Pragnę wszystkich Państwa poinformować, że Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizujący zadanie w ramach Profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną”, finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, zakończył w dniu 8.12.2018 r. etap szkoleniowy Projektu.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. przeszkoliliśmy 2519 pracowników medycznych oraz niemedycznych, w tym m.in. pracowników pomocy społecznej, policji i sądów z Małopolski i Podkarpacia (przy założeniach Projektu max. 2520 osób).

Szczegółowymi celami szkolenia personelu medycznego/niemedycznego mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów było:
- udzielenie pomocy personelowi w zrozumieniu najważniejszych zasad związanych z komunikacją z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne,
- dokonanie analizy przez personel swoich własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze,
- rozwinięcie informacji o charakterystyce stanu psychicznego osoby w chorobie,
- poznanie skutecznych i pozytywnych metod komunikacji,
- rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu na polu komunikacji,
- zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy personelu,
- rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej personelu, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku.

Projekt ten spotkał się z bardzo pozytywną reakcją, o czym świadczą m.in. dobre oceny ewaluacji, a także dziesiątki podziękowań.
Ten sukces ma wielu ojców (i matek). Bez Państwa udziału - uczestników, wykładowców i całego Zespołu Projektowego oraz wykonawców poszczególnych zadań, nie byłoby to jednak możliwe. Wspólnie udało się nam zrealizować wspaniałe przedsięwzięcie. Było to dla nas ważne, cenne doświadczenie oraz zaszczyt poznania wszystkich Was razem oraz każdego z osobna.
 
Na początek pragnę podziękować Zespołowi Projektowemu - bez Waszego udziału, zaangażowania, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wzajemnego wsparcia ten projekt nie tylko nie miałby szansy realizacji, ale w ogóle by nie powstał. Po drugie chcę podziękować wszystkim szkolącym. Wasze doświadczenie zawodowe, empatia, umiejętności dydaktyczne sprawiły, że to szkolenie tak się spodobało. Szkolenie nie byłoby oczywiście możliwie, gdyby nie znalazły się osoby i instytucje gotowe wziąć w nim udział. To Państwu należą się szczególne podziękowania za poświęcony czas, za odwagę dzielenia się swoimi doświadczeniami, za życzliwą współpracę.

W ciągu tego roku spotkaliśmy wspaniały personel, oddany pracy, a zwłaszcza pacjentowi cierpiącemu na zaburzenia psychiczne. Wreszcie – projekt nie byłby możliwy bez udziału i pomocy władz – zarówno Dyrekcji Szpitala Babińskiego, jak i też Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, które finansowało projekt.
Projekt oprócz wymiaru edukacyjnego, zjednoczył pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia oraz wiele organizacji i instytucji z tych okolic.

Należy podkreślić, iż organizowane przez Szpital Babińskiego szkolenia w 2018r. pozwoliły uczestnikom m.in. na:
1) zwiększenie się umiejętności komunikacyjnych personelu medycznego/ niemedycznego, co przełoży się na zmniejszenie liczby skarg pacjentów, zwłaszcza w przypadku komunikacji z pacjentem/ klientem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu,
2) zmniejszenie się istniejących barier w komunikowaniu się personelu medycznego/ niemedycznego z pacjentem/klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
3) docenienie znaczenia tzw. „pierwszego wrażenia” podczas rozmowy pacjenta/klienta
z personelem medycznym/niemedycznym,
4) większą wiedzę o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym m.in.  zmniejszenie barier pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowia.

Cennym efektem projektu jest również nasza strona www.kontaktwleczeniu.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, w tym filmów edukacyjnych.
Myślę, że wszystkim nam udało się przyłożyć cegiełkę do budowania świata, w którym jest trochę więcej zrozumienia i życzliwości dla drugiego człowieka.
Na koniec, korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pozwalam sobie złożyć życzenia czasu dobrych spotkań, zarówno w czasie tych Świąt, jak i całym przyszłym Nowym Roku.

Pozdrawiam serdecznie,

dr n. med. Łukasz Cichocki
Kierownik Projektu „Kontakt w leczeniu”.

KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści