Szkolenia - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
Szkolenia dla personelu medycznego/niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej
Mimo postępów w medycynie, w psychiatrii kontakt z chorym i rozmowa z nim pozostają nadal podstawowymi narzędziami w procesie terapii; odnosi się to zarówno do pracy lekarza, jak i pielęgniarki czy psychologa.
Praca w podmiocie leczniczym z pacjentem, jak w żadnym innym zakładzie pracy, wymaga wrażliwości, empatii i olbrzymich umiejętności interpersonalnych, w tym stosowania technik komunikowania się w kontakcie terapeutycznym. Te same informacje, czy wydarzenia mogą być inaczej odbierane i interpretowane przez różne osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne.

Osoby wspierające chorych, a w szczególności osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi, muszą nauczyć się postępować tak, aby chory czuł ich życzliwość, wyrozumiałość, szacunek i zaufanie. Powinni pełnić więc rolę doradców chcących zrozumieć problemy emocjonalne pacjentów. Warunkiem takiego rodzaju pomocy jest dobra komunikacja z chorym.
Stąd też Szpital Babińskiego opracował w 2017 r. autorski projekt w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny komunikacji interpersonalnej skierowanych do personelu medycznego/niemedycznego, mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów, wg. poniższego zakresu:
1) Komunikacja  lekarz - pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta
2) Komunikacja  pielęgniarka/pielęgniarz - pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta
3) Komunikacja  farmaceuta - pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta
4) Komunikacja  pracownik rejestracji/sekretarka medyczna - pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

PROGRAM SZKOLEŃ:
Obszary tematyczne szkoleń:
●      najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie,
●      pacjent psychosomatyczny i jego potrzeby,
●      komunikacja z osobami chorymi - rozwijanie umiejętności świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji (mowa ciała),
●      umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań,
●      przełamywanie barier w komunikacji, narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, kontakt terapeutyczny, praca na case’ach,
●      psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację,
●      poznanie procesów psychodynamicznych w relacji z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
●      rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady,
●      przyczyny agresji wśród osób zaburzonych psychicznie, reagowanie personelu w sytuacjach zagrożenia,
●      elementy asertywnej komunikacji,
●      sesja dobrych praktyk: z doświadczenia.
Adresaci szkoleń
Szkolenie adresowane jest do personelu, który w swojej codziennej pracy :
−     ma kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinami pacjentów,
−     chce uzyskać informacje jak skutecznie komunikować się z tymi osobami oraz ich rodzinami,
−     obawia się kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
−     zainteresowany jest udzieleniem adekwatnej pomocy wskazanej powyżej grupie pacjentów oraz rodzinie pacjentów.

Wielkość grupy szkoleniowych: od 10 do 14 osób.
Czas trwania szkoleń
1)    grupa - lekarze/ inne zawody medyczne/ wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin zegarowych, tj. łącznie 16 godzin,
2)    grupa - pielęgniarki/ pielęgniarze/ położne/ inne zawody medyczne/ wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin zegarowych, tj. łącznie 16 godzin,
3)    grupa - farmaceuci: 1 dzień szkolenia, 8 godzin zegarowych,
4)    grupa - pracownicy rejestracji/ sekretarki medyczne: 1 dzień szkolenia, 8 godzin zegarowych.
SZKOLENIE WARSZTATOWE
Szkolenie warsztatowe prowadzone będzie w formie mini wykładu, prezentacji multimedialnych, prezentacji filmów edukacyjnych, dyskusji, warsztatów, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń, odgrywania ról (aktor-wykładowca-uczestnik), co da uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji. W każdym module szkoleniowym uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. Jednym z ważnych elementów szkolenia będzie wykorzystanie metody „odgrywania ról” – czyli jak uczyć się przez działanie.
Szkolenie warsztatowe pozwoli na zrozumienie procesów komunikacji z pacjentami, znacznie poprawi poczucie odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek placówki medycznej przez każdego pracownika. Poszczególne zagadnienia szkolenia rozwijane będę w zależności od aktualnych potrzeb szkoleniowych danej grupy zawodowej, specyfiki pracy, obowiązków i trudnych sytuacji z jakimi spotykają się pracownicy placówek medycznych w relacjach z pacjentami.
Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy tj. pacjenta/rodziny pacjenta. Będą mieli okazję do przeanalizowania tematu komunikacji z pacjentem, zarówno na poziomie ogólnym, jak i poprzez analizę przypadków, przećwiczenia poznawanych umiejętności, ponadto uczenia się jak mierzyć się z potrzebami i oczekiwaniami pacjentów.
Korzyści dla uczestników szkolenia to:
1) zwiększenie się podstawowych umiejętności komunikacyjnych personelu medycznego/niemedycznego, co przełoży się na zmniejszenie liczby skarg pacjentów, zwłaszcza w przypadku komunikacji z pacjentem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu,
2) zmniejszenie się istniejących barier w komunikowaniu się personelu medycznego/niemedycznego z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
3) poprawienie się znaczenia tzw. „pierwszego wrażenia” podczas rozmowy pacjenta z personelem medycznym/niemedycznym.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści