Przydatne linki - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
PRZYDATNE LINKI
Ministerstwo Zdrowia   www.mz.gov.pl
Szpital Kliniczny
im. J. Babińskiego w Krakowie
  www.babinski.pl
Polsko - Niemieckie Towarzystwo
Zdrowia Psychicznego
  www.p-ntzp.com
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie   www.rzeszow.oil.org.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie   www.oia.krakow.pl
Krakowski Informator o Formach Pomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Portal Edukacyjny
Informator o dostępnych w województwie małopolskim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  www.malopolska.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie   www.izbalekarska.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie   www.oipip.rzeszow.pl
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017 - 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 rops.krakow.pl
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
moipip.org.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- raporty dotyczące lecznictwa szpitalnego w Małopolsce

www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-zdrowia-i-polityki-spolecznej/raporty-i-analizy
Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017 - 2022

Dokument w pdf
Profilaktyka w Małopolsce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
mops.krakow.pl
Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2016 - 2018 dla Krakowa

Dokument w pdf
Global Mental Health Peer Network
www.gmhpn.orgŚwiatowa Organizacja Zdrowia
Raporty Światowej Organizacji Zdrowia w j. pol.
Między innymi:
Raport WHO: Alkohol i nierówności. Praktyczne aspekty przeciwdziałania nierównościom związanym ze szkodami spowodowanymi spożyciem alkoholu.
Raport WHO: Kompleksowe podejście do działań na rzecz równości w zdrowiu.
Europejskie strategie przeciwdziałania społecznym nierównościom w zdrowiu  (osiąganie poprawy stanu zdrowia).
Raport RPO (2014r., w ramach prac Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich) - Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce - wyzwania, plany, dobre praktyki   

Dokument w pdf
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dokument w pdf
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

www.bpp.gov.pl/o-biurze/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego/
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści