O nas - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
O NAS

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie jest niezwykle istotnym ogniwem systemu służby zdrowia w województwie małopolskim. Szpital Babińskiego od 100 lat realizuje zadania ochrony zdrowia publicznego i ratowania życia na najwyższym poziomie. Unowocześnia nie tylko swoją strukturę, aby jak najlepiej służyć pacjentom, ale stale podejmuje działania pozwalające na rozwój potencjału tkwiącego we własnych zasobach kadrowych oraz w zasobach ludzkich innych jednostek ochrony zdrowia.
Rocznie w Szpitalu Babińskiego przyjmowanych jest około 7 tys. pacjentów i udzielanych jest około 100 tys. porad. Jest to możliwe dzięki pracy ponad tysiąca osób, wśród których wyróżnia się wielu utalentowanych, doświadczonych i zaangażowanych w swą pracę lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy oraz przedstawicieli innych grup zawodowych.

Nasi specjaliści biorą czynny udział w życiu naukowym i są autorami licznych publikacji. Na szeroką skalę prowadzona jest współpraca międzynarodowa (m.in. Niemcy, Holandia, Ukraina) oraz realizowane są różnorodne projekty badawcze, edukacyjne i promujące zdrowie. Zaowocowało to wsparciem finansowym ze strony krajowych oraz zagranicznych partnerów oraz stażami dla personelu Szpitala Babińskiego.

Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju (OEBR) powstał w 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala Babińskiego w Krakowie, jako jednostka, która ma koordynować działalność szkoleniową i badawczą, a także realizować projekty związane z modernizacją i rozwojem placówki. Do zadań OEBR należy także poszukiwanie środków zewnętrznych na realizacje różnego rodzaju przedsięwzięć – tak szkoleniowych i badawczych, jak i prorozwojowych. Jego funkcjonowanie sankcjonuje uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXV/532/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

> Działalność badawcza OEBR to obecnie kilka projektów realizowanych w różnych jednostkach Szpitala Babińskiego, a także umożliwianie na prowadzenie badań  niezbędnych do przygotowywania prac dyplomowych, magisterskich, czy doktorskich z różnych dziedzin wiedzy np. pielęgniarstwa, pracy socjalnej.

> Działalność prorozwojowa  OEBR to szerokie spektrum działań mających na celu między innymi:
* doskonalenie trybu i organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych, tak by odpowiadały na  wyzwania współczesnej psychiatrii i terapii uzależnień,
* nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w różnych obszarach związanych z działalnością Szpitala Babińskiego,
* prowadzenie działalności marketingowej dotyczącej potencjału edukacyjnego i badawczego Szpitala Babińskiego.

Działalność edukacyjna OEBR to obecnie wiele projektów realizowanych w różnych jednostkach Szpitala Babińskiego (pod kierunkiem doświadczonych lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów i pielęgniarek):
* staże i praktyki, w tym między innymi staże podyplomowe i specjalizacyjne,
* kursy, w tym czteroletni kurs psychoterapii posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kurs pielęgniarski z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Osobnym obszarem OEBR są działania związane z destygmatyzacją chorób psychicznych, a także psychoedukacją rodzin i bliskich osób chorujących. Obecnie opieka nad chorującymi odbywa się coraz częściej w środowisku domowym. Konieczna jest więc ścisła współpraca personelu medycznego oraz bliskich osoby chorej. Im jest ona lepsza, tym skuteczniejsze jest leczenie i oddziaływania terapeutyczne, co przekłada się na dłuższe okresy remisji i rzadsze hospitalizacje.

Kolejnym obszarem działalności OEBR są inne formy edukacji ukierunkowane z jednej strony na podnoszenie kwalifikacji personelu Szpitala Babińskiego, jak i adresowane do przedstawicieli innych palcówek, gdzie wykorzystywane są wiedza i doświadczenie pracowników oraz stuletnie doświadczenie placówki w leczeniu i pomaganiu osobom dotkniętym zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz uzależnieniami. Przykładem takiego działania jest projekt szkoleniowy „Kontakt w leczeniu” [szkolenia dla personelu medycznego/ niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020].

Skład Zespołu Kierującego Projektem
Kierownik Projektu – dr n. med. Łukasz Cichocki (Konsultant Wojewódzki w Małopolsce w zakresie psychiatrii)
Asystent Kierownika Projektu – mgr Katarzyna Wrona
Koordynator Merytoryczny Projektu lekarz specjalista psychiatra – dr n. med. Aleksandra Wieczorek
Koordynator Merytoryczny Projektu psycholog – dr Agnieszka Fusińska - Korpik
Koordynator Merytoryczny Projektu psychoterapeuta – mgr Ewa Kwaśny

Pozostały skład Zespołu Projektu i wykładowców:

Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatra:
1. lek. Anna Depukat
2. dr n. med. Aneta Rewer
3. lek. Agnieszka Orechwo
4. lek. Agnieszka Zalewska
5. lek. Barbara Frączek
6. lek. Bogumiła Kadela
7. lek. Damian Leszczyński
8. lek. Danuta Bochenek
9. lek. Ewa Makieła
10. lek. Ines Szczepańska
11. lek. Iwona Timek
12. lek. Katarzyna Pragnący
13. lek. Jan Kaźmierczak
14. lek. Magdalena Łukawska
15. dr n. med. Magdalena Zalewska
16. lek. Małgorzata Warmińska Smyk
17. lek. Marta Hat
18. lek. Martyna Kędziora – Wysocka
19. dr n. med. Marcin Jabłoński
20. lek. Paweł Smyk
21. lek. Wojciech Teleśnicki
22. lek. Wojciech Wąsik

Psycholodzy/Psychoterapeuci:
1. mgr Anna Sroka
2. dr n. med. Agnieszka Lelek
3. mgr Barbara Błażko
4. mgr Barbara Mazurek - Duda
5. dr n. med. Elżbieta Krawczyk - Pasławska
6. mgr Elżbieta Stefaniak
7. mgr Hanna Młodziankowska - Sukiennik
8. mgr Iwona Babuśka
9. mgr Joanna Derezińska
10. mgr Katarzyna Przybylska
11. mgr Katarzyna Szostok
12. mgr Karolina Załęga
13. mgr Sonia Korus - Deca
14. mgr Paulina Zielińska
15. mgr Piotr Mężyński

Lekarze rezydenci:

1.    Alicja Adamska
2.    Ewa Hajdrowska Walo
3.    Wojciech Korzeniowski
4.    Irena Najbar
5.    Katarzyna Twardosz
6.    Wiktor Wiercioch
7.    Kinga Zuchmańska

Pozostały personel :
1. Jolanta Chmielarczyk-Wdówka
2. Sebastian Nowak
3. Zofia NorysZapraszamy do zapoznania się z ofertą Szpitala Babińskiego. Szczegóły na stronie internetowej www.babinski.pl
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści