Materiały edukacyjne - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
MATERIAŁY EDUKACYJNE
SPIS
MATERIAŁÓW
MATERIAŁY
MULTIMEDIALNE
Spot promocyjno - informacyjny Projektu
Pozostałe filmy edukacyjne
Polecana literatura:

Albiński, R., Kleszczewska-Albińska, A., Bedyńska, S. (2011). Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia – przegląd badań.
Psychiatria Polska, tom XLV
Baran-Furga, H., Steinbarth-Chmielewska, K. (1999). Uzależnienia: obraz kliniczny i leczenie: podręcznik dla lekarzy. Warszawa: PZWL.
Będkowska-Korpała, B. (2007). Uzależnienia w praktyce klinicznej: zagadnienia diagnostyczne. Kraków: Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień.
Borkowska, A. (2005) (red.). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Cierpiałkowska, C. Soroko, E. (2014). Zaburzenia osobowości: problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Cybulski, M., Waszkiewicz, N., Krajewska-Kułak, E., Kędziora-Kornatowska, K. (2017) (red.). Psychogeriatria. Warszawa: PZWL.
De Barbaro B. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
Dobryszycka, W., Gąsiorowski, K., Leszek, J. (2004). Demencje wieku podeszłego: patomechanizm i strategie leczenia. Wrosław: Continuo.
Frith, C., Johnstone, E. (2012). Schizofrenia. Sopot: GWP.
Gabryelewicz, T. (2007). Zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychotyczne i afektywne w otępieniu. Polski Przegląd Neurologiczny, 3 (2), s. 90–96, Wydawnictwo Via Medica
Grzywa, A. (2000). Omamy i urojenia. Wrocław: Urban & Partner.
Grzywa, A. (2005). Oblicza psychozy. Lublin: Czelej.
Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa: PZWL.
Jarema, M. (2016) (red.). Depresja w praktyce lekarza POZ. Warszawa: PZWL.
Koszewska, I., Habrat-Pragłowska, E. (2003). O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju. Warszawa: PZWL.
Kuipers, L., Leff, J., Lam, D. (1997). Praca z rodzinami chorych na schizofrenię: poradnik praktyczny. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Makara-Studzińska, M. (2012). Komunikacja z pacjentem. Lublin: Czelej.
Morrison, J. (2002). Kiedy objawy psychiczne maskują choroby ciała. Gdańsk: GWP.
Parnowski, T. (2005). Depresje w wieku podeszłym: naczyniowe czynniki ryzyka i zaburzenia procesów poznawczych. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Powell, J. (2010). Pomoc w komunikacji przy demencji. Warszawa: PZWL.
Pużyński, S.(2000) (red.). Zaburzenia depresyjne w praktyce lekarza rodzinnego: materiały szkoleniowe. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Pużyński, S. (2009). Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: PZWL.
Pużyński, S., Rybakowski, J., Wciórka, J. (2011). Psychiatria: Psychiatria kliniczna. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Pużyński S., Wciórka J. (2000) (red.). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Przywarka I. Rodzina w sytuacji w sytuacji choroby. Wpływ choroby psychicznej na funkcjonowanie rodziny w wielkim mieście (na przykładzie Chorzowa) Roczniki Socjologii Rodziny XIV UAM, Poznań 2002
Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (2010). Psychiatria: Podstawy psychiatrii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Seligman     M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zyski i S-ka.
Serani D., specjalistka w leczeniu depresji, autorka książki „Życie z     depresją”.
Sobów, T. (2010). Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym. Wrocław: Continuo.
Święcicki, Ł. (2009). Postępowanie terapeutyczne w chorobach afektywnych. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
Teesson, M., Degenhardt, L., Hall, W. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP.
Wilczek-Rużyczka, E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Lublin: Czelej.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści