Komunikacja z pacjentem - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Polecamy książkę Komunikacja z pacjentem.
8.01.2018.

Polecamy Państwu pozycję książkową, której zawartość była bardzo pomocna przy przygotowaniu projektu szkoleniowego.
„Komunikacja z pacjentem” autorstwa prof. dr hab. n. o zdrowiu Marty Makary - Studzińskiej, to praktyczny podręcznik, który powinien znaleźć się w biblioteczce każdej osoby. Motto książki to: Słuchaj, rozmawiaj, obserwuj.

„Komunikacja z pacjentem” to książka, która uczy:
- jak słuchać,
- jak rozmawiać,
- jak rozwiązywać konflikty,
- jak udzielać wsparcia,
czyli jak budować dobre relacje z pacjentem, rozumieć jego intencje i zachowania, a także jak pokonywać pojawiające się trudności i własne słabości. Komunikacja między lekarzem, a pacjentem to specyficzny rodzaj relacji społecznych, w której niewłaściwe postępowanie i brak zrozumienia może wręcz uniemożliwić realizację podstawowego celu medycyny – Primum non nocere.

Jednym z najtrudniejszych elementów pracy w zawodzie medycznym jest umiejętność komunikowania się z pacjentem. Tym trudniejszym, że jak do tej pory w zasadzie nie było w toku studiów medycznych przedmiotu, który kształtowałby i doskonalił te umiejętności. W prawidłowej (a więc satysfakcjonującej obie strony) interakcji profesjonalista – pacjent możemy napotkać liczne bariery, które bardzo szczegółowo i z dużą znajomością tematu opisuje Autorka. Wskazuje ona na werbalne i niewerbalne błędy, których należy unikać. Prezentowana publikacja powstała z uwagi na chęć ukazania właśnie tych specyficznych mechanizmów komunikacji w relacjach lekarz – pacjent. Książka jest bardzo praktyczna w odniesieniu do innych zawodów medycznych. Autorka prezentuje wiele przykładów z praktyki lekarskiej oraz przedstawia cenne rady umożliwiające skuteczną współpracę między pacjentem a profesjonalistą.

„Za szczególnie ważne uważam informacje dotyczące rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń oraz tych samych problemów u pacjentów w różnym wieku, z rozmaitymi schorzeniami, a także pokazanie sposobów identyfikacji problemów w komunikacji oraz przedstawienie strategii radzenia sobie z problemami, które tę komunikację istotnie zaburzają.”
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
(fragment recenzji)

Egzemplarz bezpłatny dla uczestników naszych szkoleń.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści