Formularz on-line - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dla personelu medycznego i niemedycznego
pt.: Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta.

Prosimy o uważne wpisanie terminu szkolenia zgodnie z harmonogramem.

Czas trwania szkoleń
I.   grupa - lekarze/ inne zawody medyczne/ wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin zegarowych, tj. łącznie 16 godzin,
II.  grupa - pielęgniarki/ pielęgniarze/ położne/ inne zawody medyczne/ wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin zegarowych, tj. łącznie 16 godzin,
III.  grupa - farmaceuci: 1 dzień szkolenia, 8 godzin zegarowych,
IV.  grupa - pracownicy rejestracji/ sekretarki medyczne: 1 dzień szkolenia, 8 godzin zegarowych.

Po wysłaniu formularza wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem na adres wpisany w trakcie jego wypełniania. Jeśli nie otrzymaliście Państwo potwierdzenia, prosimy o kontakt: jwdowka@babinski.plLekarz/ inny zawód medyczny/ inny zawód niemedyczny/ wykładowca z zakresu ochrony zdrowia
Pielęgniarka/ pielęgniarz/ położna/ inny zawód medyczny/ inny zawód niemedyczny/ wykładowca z zakresu ochrony zdrowia
Farmaceuta
Pracownik rejestracji/ sekretarka medyczna


Dane zgłoszeniowe uczestnika szkoleniaAdres zamieszkania:Adres do korespondencji:

LekarzFarmaceuta
Pielęgniarka / pielęgniarz/ położnaInny zawódkrócej niż 5 lat5 - 15 lat15 - 25 latpowyżej 25 lat

sporadycznie - raz w miesiącu
rzadko - kilka razy w miesiącu, ale nie częściej niż raz w tygodniu
często - kilka razy w tygodniu, ale nie częściej niż raz w ciągu dnia pracy
bardzo często - więcej niż raz w ciągu dnia pracy
Nazwa i adres miejsca pracy

Oświadczenie wnioskodawcy

KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści