Aktualności - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKAT Z DNIA 13.12.2018.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizujący zadanie pod nazwą „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną” informuje, iż w okresie od stycznia do grudnia 2018r. przeszkolono 2519 pracowników medycznych oraz niemedycznych (w tym m.in. pracowników pomocy społecznej, policji i sądów) z Małopolski i Podkarpacia. Pragniemy przypomnieć, iż w założeniach Projektu było przeszkolenie na obszarze dwóch województw max. 2520 osób, co oznacza że Szpital Babińskiego kończy realizację Projektu szkoleniowego.

Wobec powyższego informujemy, że z dniem 13.12.2018r. zamykamy rekrutację do projektu szkoleniowego, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020.

Wymierne korzyści dla uczestników naszych szkoleń to m.in.:

1) zwiększenie się umiejętności komunikacyjnych personelu medycznego/niemedycznego, co przełoży się na zmniejszenie liczby skarg pacjentów, zwłaszcza w przypadku komunikacji z pacjentem/ klientem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu,
2) zmniejszenie się istniejących barier w komunikowaniu się personelu medycznego/ niemedycznego z pacjentem/klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
3) docenienie znaczenia tzw. „pierwszego wrażenia” podczas rozmowy pacjenta/klienta z personelem medycznym/niemedycznym,
4) większa wiedza o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym m.in.  zmniejszenie barier pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowie.
 
Dziękujemy wszystkim osobom, którzy uczestniczyli w naszym projekcie. Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji, ale był również ciekawym i ważnym doświadczeniem, a uzyskana w trakcie szkoleń wiedza w przyszłości zaowocuje dalszymi, pozytywnymi zmianami w ochronie zdrowia psychicznego.

Zespół Projektowy przypomina naszym uczestnikom szkoleń o konieczności przesłania do Biura Projektu wypełnionej Ankiety kontrolnej. Ankieta jest anonimowa.
 
Ankieta kontrolna sprawdzająca (monitorująca) poziom osiągniętych umiejętności – przeprowadzona jest wśród uczestników szkoleń po miesiącu od daty zakończenia szkolenia i odnosi się do poziomu podniesienia kompetencji uczestników w oparciu o nabytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności.
Ankietę można przesłać :
1) on-line za pośrednictwem formularza ze strony internetowej Projektu lub
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu (druk w pdf. do pobrania ze strony projektu)  lub
3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  jolanta.wdowka@babinski.pl,  katarzyna.wrona@babinski.pl, lub
4) za pośrednictwem faxu  - nr (12) 12 262-13-35.

Zebrane dane ankietowe zostaną wykorzystane wyłącznie  do celów opracowania raportu ewaluacyjnego projektu.

Dziękujemy za zrozumienie i za dotychczas przesłane ankiety.

Zespół Projektowy "Kontakt w Leczeniu".
KOMUNIKAT Z DNIA 14.11.2018.

Plebiscyt "Hipokrates Małopolski" zakończony. Akcję wybierania najlepszych specjalistów i instytucji w różnych kategoriach medycznych w Małopolsce przeprowadziły wspólnie Gazeta Krakowska i Dziennik Polski.  Miło nam poinformować, że głosami czytelników  nasz Szpital Babińskiego zdobył II miejsce w kategorii najlepszy Szpital, natomiast w kategorii Najlepsza Pielęgniarka - I miejsce w Powiecie Wielickim zajęła nasza koleżanka - pielęgniarka Pani Małgorzata Dudek. Szpital Babińskiego od ponad 100 lat służy mieszkańcom regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia, kompleksowe świadczenia zdrowotne oraz działania edukacyjne  i badawcze.
KOMUNIKAT Z DNIA 6.11.2018.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż w okresie od stycznia do października 2018r. przeszkoliliśmy 2414 pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Oznacza to, że powoli zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu "Kontakt w leczeniu" - edycja 2017/2018. Projekt oprócz wymiaru edukacyjnego, zjednoczył pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia oraz wiele organizacji i instytucji z tych okolic. Odzew z jakim się spotkaliśmy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania :-)
Dziękujemy serdecznie za wszystkie ciepłe słowa, komentarze, opinie oraz udostępnione informacje o projekcie finansowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że mogliśmy spotkać tak wspaniały personel, oddany pracy, a zwłaszcza pacjentowi cierpiącemu na zaburzenia psychiczne.

Dr n. med. Łukasz Cichocki - Kierownik Projektu
KOMUNIKAT Z DNIA 19.10.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podany termin szkolenia.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Rzeszów / podkarpackie
pracownik rejestracji
9.11.2018.
piątek
Nabór zakończony
KOMUNIKAT Z DNIA 3.10.2018.

Zespół Projektowy przypomina naszym uczestnikom szkoleń o konieczności przesłania do Biura Projektu wypełnionej Ankiety kontrolnej. Ankieta jest anonimowa.
Ankieta kontrolna sprawdzająca (monitorująca) poziom osiągniętych umiejętności – przeprowadzona jest wśród uczestników szkoleń po miesiącu od daty zakończenia szkolenia i odnosi się do poziomu podniesienia kompetencji uczestników w oparciu o nabytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności.

Ankietę można przesłać :
1) on-line za pośrednictwem formularza ze strony internetowej Projektu lub
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu (druk w pdf. do pobrania ze strony projektu)  lub
3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  jolanta.wdowka@babinski.pl,  katarzyna.wrona@babinski.pl, lub
4) za pośrednictwem faxu  - nr (12) 12 262-13-35.

Zebrane dane ankietowe zostaną wykorzystane wyłącznie  do celów opracowania raportu ewaluacyjnego projektu.
Dziękujemy za zrozumienie i za dotychczas przesłane ankiety.

Zespół Projektowy "Kontakt w Leczeniu".
KOMUNIKAT Z DNIA 8.08.2018.

Informujemy, iż w dniu 7.08.2018r. zostały zamknięte nabory na szkolenia organizowane w Krakowie oraz na szkolenia organizowane w indywidualnym trybie.
KOMUNIKAT Z DNIA 24.07.2018.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od dnia 24 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy Szpitala Babińskiego z dotychczasowej: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie na Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.
Szpital Babińskiego oprócz podstawowej działalności statutowej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych staje się formalnie jednostką dydaktyczno - badawczą. Działalność dydaktyczno - badawcza stanowiła i nadal stanowi istotny element działalności Szpitala Babińskiego, a wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych i organizacyjnych w zakresie psychiatrii powoduje, iż placówka nasza jest już postrzegana jako jeden z wiodących ośrodków psychiatrycznych w Polsce. Należy pokreślić, iż poprzez nowe działania Szpital Babińskiego uzyska jeszcze większy wpływ na rozwój psychiatrii w Polsce.
KOMUNIKAT Z DNIA 21.07.2018.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu zbiorcze dane z realizacji projektu szkoleniowego „Kontakt w leczeniu” za okres pierwszego półrocza br. oraz podzielić się niektórymi spostrzeżeniami z jego realizacji.
Raport dostępny w zakładce Artykuły

Pragniemy Państwu zasygnalizować, iż w założeniach realizowanego przez Szpital Babińskiego projektu jest przeszkolenie na obszarze dwóch województw (małopolskiego/podkarpackiego) max 2520 osób, pracowników medycznych/niemedycznych. Przeszkoliliśmy w I półroczu 2018r. już 1602 osoby, co oznacza wykorzystanie limitu dostępnych miejsc w 64%. Ilość dostępnych miejsc na II półrocze 2018r. to 918 osób.
Z ostatnich danych otrzymanych z Biura rekrutacji projektu wynika, iż większość dostępnych miejsc na II półrocze 2018r. jest już obsadzona przez uczestników z grup zorganizowanych wg. indywidualnego grafiku szkoleń. Pozostały więc dla zainteresowanych osób naprawdę ostatnie wolne miejsca. Zachęcamy Państwa do zgłaszania się i do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji na zwiększenie swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

Jeżeli będąc na stronie nie widzisz pasujących Ci terminów, a chcesz zgłosić się w innym terminie - skontaktuj się z nami. Możemy przeprowadzić szkolenia dla grup zorganizowanych, w dowolnej lokalizacji i terminie na terenie Małopolski i Podkarpacia. Udział placówki leczniczej/ ośrodka pomocy społecznej w projekcie „Kontakt w leczeniu” to między innymi skuteczna edukacja personelu z zasad komunikacji z pacjentem oraz poprawa jakości leczenia.
KOMUNIKAT Z DNIA 15.07.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podany termin szkolenia. Zapraszamy grupę zawodową: pielęgniarek/ pielęgniarzy do zgłaszania się w innych terminach.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Kraków / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
3 - 4.08.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 12.07.2018.
KOMUNIKAT Z DNIA 10.07.2018.

Z przyjemnością informujemy, iż  ratownicy medyczni biorący udział w naszym szkoleniu otrzymają punkty edukacyjne w następującym wymiarze:
  • ratownik medyczny z województwa małopolskiego - otrzyma 16 punktów edukacyjnych ( decyzja Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej z dnia 9.07.2018r. - 8 punktów za zakres "Podstawy komunikacji" oraz  8 punktów za zakres "Specyfika komunikacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi"),
  • ratownik medyczny z województwa podkarpackiego - otrzyma 8 punktów edukacyjnych ( decyzja Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa podkarpackiego z dnia 4.07.2018r. -  8 punktów za zakres" Specyfika komunikacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi").
KOMUNIKAT Z DNIA 25.05.2018.

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe uczestników Projektu oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Patrz: RODO
KOMUNIKAT Z DNIA 18.05.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podane terminy szkolenia. Zapraszamy grupę zawodową: lekarze oraz pielęgniarki/ pielęgniarzy do zgłaszania się w innych terminach.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Kraków / małopolskie
lekarze
15 - 16.06.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 18.05.2018.
Kraków / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
15 - 16.06.2018.piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 18.05.2018.
Kraków / małopolskie
lekarze
14 - 15.09.2018.piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 18.05.2018.
Dębica / podkarpackie
pielęgniarki/ pielęgniarze
28 - 29.09.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 18.05.2018.
KOMUNIKAT Z DNIA 25.04.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podany termin szkolenia. Zapraszamy do zgłaszania się w innych terminach.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Kraków / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
11 - 12.05.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 23.04.2018.
Kraków / małopolskie
pracownik rejestracji
11.05.2018.piątek
Nabór zakończony w dniu 23.04.2018.
Kraków / małopolskie
pracownik rejestracji15.06.2018.piątek
Nabór zakończony w dniu 23.04.2018.
Miechów / małopolskie
lekarze
11 - 12.05.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 23.04.2018.
Przemyśl / podkarpackie
pielęgniarki/ pielęgniarze
6 - 7.07.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 23.04.2018.
KOMUNIKAT Z DNIA 9.04.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podany termin szkolenia. Zapraszamy grupę zawodową: lekarze oraz pielęgniarki/pielęgniarzy do zgłaszania się w innych terminach.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Kraków / małopolskie
lekarze11 - 12.05.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 9.04.2018.
Miechów / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
27 - 28.04.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 9.04.2018.
Nowy Targ / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
18 - 19.05.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 9.04.2018.
Rzeszów / podkarpackie
pielęgniarki/ pielęgniarze
8 - 9.06.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 9.04.2018.
ARCHIWUM INFORMACJI
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści