Aktualności - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKAT Z DNIA 4.01.2019.

W związku z zakończeniem realizacji Projektu szkoleniowego w dniu 31.12.2018r. informujemy, iż podane na stronie telefony do kontaktu z Biurem Projektu są nieaktywne od stycznia 2019 r. tj. Infolinia Projektu: kom. 504-947-744  i kom. 662-243-828.

W przypadku zainteresowania kontaktem z Ośrodkiem Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Babińskiego w Krakowie prosimy o kontakt na poniższe nr telefonów:
- p. Katarzyna Wrona - tel. 12 65-24-427 lub kom. 881-940-522 - sprawy dotyczące realizacji projektu szkoleniowego MZ
lub biuro Ośrodka Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Babińskiego w Krakowie - tel. 12 65 24 202 - pozostałe sprawy.

KOMUNIKAT Z DNIA 22.12.2018.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Zespół Projektu "Kontakt w leczeniu"

KOMUNIKAT Z DNIA 19.12.2018.

W nowej zakładce „Referencje/Opinie” znajdą Państwo referencje i opinie wybranych instytucji z Małopolski i Podkarpacia, które zgłaszały swoich pracowników do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu „Kontakt w leczeniu”. Opinie te potwierdzają wysoką jakość naszych szkoleń/ warsztatów oraz potencjał osób szkolących (profesjonalistów - praktyków), który z przyjemnością wykorzystamy przygotowując w przyszłości kolejne autorskie projekty szkoleniowe.
KOMUNIKAT Z DNIA 18.12.2018.

W zakładce „materiały edukacyjne” zostały zamieszczone materiały poprojektowe utworzone na potrzeby szkoleń warsztatowych tj. filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne oraz skrypt uczestnika szkolenia.
Zakładanym podstawowym trwałym rezultatem naszego projektu jest zwiększenie odpowiednich umiejętności interpersonalnych personelu medycznego/niemedycznego odnoszących się do specyficznych potrzeb osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Nasi doświadczeni wykładowcy starali się,  aby uczestnicy dokonali analizy swoich własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. Był to punkt wyjścia dla rozwinięcia informacji o charakterystyce stanu psychicznego osoby w chorobie, poznania skutecznych i pozytywnych metod komunikacji, zwiększenia poziomu ich aktywności i inicjatywy oraz rozwinięcia umiejętności komunikacji asertywnej personelu, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku. W wyniku szkoleń personel medyczny/niemedyczny poznał potrzeby osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i nauczył się odpowiednio z nimi komunikować.  

Stygmat choroby psychicznej

W projekcie chodziło nam również o to, by ograniczyć zakres wykluczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, zwłaszcza w sytuacjach kiedy muszą korzystać z profesjonalnego wsparcia. Niektóre schorzenia budzą jednoznaczne współczucie, inne mogą budzić potępienie, oburzenie, albo odrazę. Naznaczenie osoby jako chorej psychicznie w Polsce powoduje negatywne konsekwencje. Choroba psychiczna, w odróżnieniu od większości schorzeń somatycznych, jest postrzegana – niesłusznie – jako powód do wstydu i zażenowania, podczas gdy powinna być traktowana na równi z innymi chorobami i stanowić powód do podjęcia leczenia.
Stygmatyzacja osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi szkodzi nam wszystkim, całemu społeczeństwu, a nie tylko chorym i ich rodzinom. To bardzo niebezpieczne, ponieważ taka stygmatyzacja powoduje, że osoby zdrowe, u których dopiero pojawia się problem ze zdrowiem psychicznym, z powodu wstydu odkładają zgłoszenie się po pomoc, co wydłuża okres nieleczonej choroby, a to z kolei pogarsza rokowania.

Gorąco liczymy więc na zmianę postaw personelu medycznego/niemedycznego wobec zaburzeń zdrowia psychicznego.
Pamiętajmy, iż komunikowanie się z człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi wymaga odpowiednich predyspozycji i wiedzy – zarówno z zakresu komunikowania się, jak i dotyczącej problemów pacjenta/klienta wynikających z choroby psychicznej.
Cieszy nas również fakt, iż wyposażyliśmy uczestników szkoleń w wiedzę o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym, że udało się nam zmniejszyć istniejącą barierę pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowia.

Zespół projektowy
KOMUNIKAT Z DNIA 13.12.2018.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizujący zadanie pod nazwą „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną” informuje, iż w okresie od stycznia do grudnia 2018r. przeszkolono 2519 pracowników medycznych oraz niemedycznych (w tym m.in. pracowników pomocy społecznej, policji i sądów) z Małopolski i Podkarpacia. Pragniemy przypomnieć, iż w założeniach Projektu było przeszkolenie na obszarze dwóch województw max. 2520 osób, co oznacza że Szpital Babińskiego kończy realizację Projektu szkoleniowego.

Wobec powyższego informujemy, że z dniem 13.12.2018r. zamykamy rekrutację do projektu szkoleniowego, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020.

Wymierne korzyści dla uczestników naszych szkoleń to m.in.:

1) zwiększenie się umiejętności komunikacyjnych personelu medycznego/niemedycznego, co przełoży się na zmniejszenie liczby skarg pacjentów, zwłaszcza w przypadku komunikacji z pacjentem/ klientem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu,
2) zmniejszenie się istniejących barier w komunikowaniu się personelu medycznego/ niemedycznego z pacjentem/klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
3) docenienie znaczenia tzw. „pierwszego wrażenia” podczas rozmowy pacjenta/klienta z personelem medycznym/niemedycznym,
4) większa wiedza o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym m.in.  zmniejszenie barier pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowie.
 
Dziękujemy wszystkim osobom, którzy uczestniczyli w naszym projekcie. Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji, ale był również ciekawym i ważnym doświadczeniem, a uzyskana w trakcie szkoleń wiedza w przyszłości zaowocuje dalszymi, pozytywnymi zmianami w ochronie zdrowia psychicznego.

Zespół Projektowy przypomina naszym uczestnikom szkoleń o konieczności przesłania do Biura Projektu wypełnionej Ankiety kontrolnej. Ankieta jest anonimowa.
 
Ankieta kontrolna sprawdzająca (monitorująca) poziom osiągniętych umiejętności – przeprowadzona jest wśród uczestników szkoleń po miesiącu od daty zakończenia szkolenia i odnosi się do poziomu podniesienia kompetencji uczestników w oparciu o nabytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności.
Ankietę można przesłać :
1) on-line za pośrednictwem formularza ze strony internetowej Projektu lub
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu (druk w pdf. do pobrania ze strony projektu)  lub
3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  jolanta.wdowka@babinski.pl,  katarzyna.wrona@babinski.pl, lub
4) za pośrednictwem faxu  - nr (12) 12 262-13-35.

Zebrane dane ankietowe zostaną wykorzystane wyłącznie  do celów opracowania raportu ewaluacyjnego projektu.

Dziękujemy za zrozumienie i za dotychczas przesłane ankiety.

Zespół Projektowy "Kontakt w Leczeniu".
KOMUNIKAT Z DNIA 14.11.2018.

Plebiscyt "Hipokrates Małopolski" zakończony. Akcję wybierania najlepszych specjalistów i instytucji w różnych kategoriach medycznych w Małopolsce przeprowadziły wspólnie Gazeta Krakowska i Dziennik Polski.  Miło nam poinformować, że głosami czytelników  nasz Szpital Babińskiego zdobył II miejsce w kategorii najlepszy Szpital, natomiast w kategorii Najlepsza Pielęgniarka - I miejsce w Powiecie Wielickim zajęła nasza koleżanka - pielęgniarka Pani Małgorzata Dudek. Szpital Babińskiego od ponad 100 lat służy mieszkańcom regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia, kompleksowe świadczenia zdrowotne oraz działania edukacyjne  i badawcze.
KOMUNIKAT Z DNIA 6.11.2018.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż w okresie od stycznia do października 2018r. przeszkoliliśmy 2414 pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Oznacza to, że powoli zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu "Kontakt w leczeniu" - edycja 2017/2018. Projekt oprócz wymiaru edukacyjnego, zjednoczył pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia oraz wiele organizacji i instytucji z tych okolic. Odzew z jakim się spotkaliśmy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania :-)
Dziękujemy serdecznie za wszystkie ciepłe słowa, komentarze, opinie oraz udostępnione informacje o projekcie finansowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że mogliśmy spotkać tak wspaniały personel, oddany pracy, a zwłaszcza pacjentowi cierpiącemu na zaburzenia psychiczne.

Dr n. med. Łukasz Cichocki - Kierownik Projektu
KOMUNIKAT Z DNIA 19.10.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podany termin szkolenia.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Rzeszów / podkarpackie
pracownik rejestracji
9.11.2018.
piątek
Nabór zakończony
KOMUNIKAT Z DNIA 3.10.2018.

Zespół Projektowy przypomina naszym uczestnikom szkoleń o konieczności przesłania do Biura Projektu wypełnionej Ankiety kontrolnej. Ankieta jest anonimowa.
Ankieta kontrolna sprawdzająca (monitorująca) poziom osiągniętych umiejętności – przeprowadzona jest wśród uczestników szkoleń po miesiącu od daty zakończenia szkolenia i odnosi się do poziomu podniesienia kompetencji uczestników w oparciu o nabytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności.

Ankietę można przesłać :
1) on-line za pośrednictwem formularza ze strony internetowej Projektu lub
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu (druk w pdf. do pobrania ze strony projektu)  lub
3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  jolanta.wdowka@babinski.pl,  katarzyna.wrona@babinski.pl, lub
4) za pośrednictwem faxu  - nr (12) 12 262-13-35.

Zebrane dane ankietowe zostaną wykorzystane wyłącznie  do celów opracowania raportu ewaluacyjnego projektu.
Dziękujemy za zrozumienie i za dotychczas przesłane ankiety.

Zespół Projektowy "Kontakt w Leczeniu".
ARCHIWUM INFORMACJI
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści