Luty 2018 - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
ARCHIWUM INFORMACJI
LUTY 2018
INFORMACJA Z DNIA 24.02.2018r.

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w marcu 2018 r. - serdecznie zapraszamy! Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie.
KOMUNIKAT Z DNIA 23.02.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podane terminy szkoleń. Zapraszamy grupę zawodową - pielęgniarek/pielęgniarzy do zgłaszania się w innych terminach.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Nowy Sącz / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
5 - 6.10.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 23.02.2018.
Rzeszów / podkarpackie
grupa mieszana zawodowo (DPS)
1 - 2.03.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 22.02.2018.
KOMUNIKAT Z DNIA 21.02.2018.

Kolejne szkolenia na Podkarpaciu już za nami... Dowiedz się, jak nasze szkolenia oceniają ich uczestnicy - grupa pielęgniarsko - lekarska z Rzeszowa. Szczegóły znajdą Państwo w artykule.
KOMUNIKAT Z DNIA 19.02.2018.

Informujemy o uruchomieniu dodatkowych terminów szkoleń w Tarnowie dla grupy zawodowej pielęgniarek. Serdecznie zapraszamy!
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Tarnów / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze16 - 17.03.2018.piątek - sobota14
Tarnów / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
8 - 9.06.2018.
piątek - sobota
14
Tarnów / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
22 - 23.06.2018.
piątek - sobota
14
INFORMACJA Z DNIA 18.02.2018.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie szkoleń w Krakowie i Rzeszowie informujemy, iż wprowadziliśmy dodatkowe terminy w marcu/kwietniu/maju 2018r. Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie.
Terminy szkoleń i dostępność miejsc na bieżąco aktualizujemy. Jeżeli będąc na stronie nie widzisz pasujących Ci terminów, a chcesz zgłosić się w innym terminie - skontaktuj się z nami. Możemy przeprowadzić szkolenia wg. indywidualnych zapotrzebować podmiotów, dla grup zorganizowanych, w dowolnym terminie i lokalizacji na terenie Małopolski i Podkarpacia, z tym zastrzeżeniem, iż grupa musi liczyć co najmniej 14 osób (mogą być grupy mieszane zawodowo).
KOMUNIKAT Z DNIA 13.02.2018.

Informujemy, iż za zgodą Ministerstwa Zdrowia rozszerzono katalog grup docelowych uczestników szkoleń o opiekunów Domu Pomocy Społecznej.

Opiekun Domu Pomocy Społecznej jest równie ważną grupa docelową dla szkoleń w zakresie komunikacji z osobami chorującymi psychicznie, co opiekun medyczny, czy pielęgniarka. Opiekun DPS to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Stąd też niezbędne są u niej kompetencje personalne, społeczne i empatia - tak ważna w kontakcie z drugim człowiekiem oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. Zapraszamy ww. grupę zawodową do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach z komunikacji interpersonalnej.
KOMUNIKAT Z DNIA 13.02.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podane terminy szkoleń. Zapraszamy grupę zawodową - pielęgniarek/pielęgniarzy do zgłaszania się w innych terminach.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Krosno / podkarpackie
pielęgniarki/ pielęgniarze23 - 24.02.2018.piątek - sobotaNabór zakończony w dniu 13.02.2018.
Tarnów / małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze
27 - 28.07.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 13.02.2018.
Dębica / podkarpackie
pielęgniarki/ pielęgniarze
20 - 21.04.2018.
piątek - sobota
Nabór zakończony w dniu 13.02.2018.
KOMUNIKAT Z DNIA 12.02.2018.

Miło nam poinformować, iż dzięki nawiązanej współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską w Rzeszowie - farmaceuci z Podkarpacia otrzymają 2 punkty edukacyjne "miękkie". Punkty będą przyznawane bezpośrednio przez Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską w Rzeszowie, po zakończonym szkoleniu, na podstawie przesyłanej przez Szpital Babińskiego listy uczestników.
KOMUNIKAT Z DNIA 10.02.2018.

Informujemy, iż za zgodą Ministerstwa Zdrowia rozszerzono katalog grup docelowych uczestników szkoleń o opiekunów medycznych.
 
Opiekun medyczny jest stosunkowo nowym zawodem medycznym (od 2008 r.). Powstał z inicjatywy Ministra Zdrowia i był odpowiedzią na zmniejszającą się ilość pielęgniarek oraz starzejące się społeczeństwo, które wymaga więcej opieki. Wcześniej bardzo często salowe i pozostały personel szpitala pomagał pielęgniarce w czynnościach opiekuńczych. Poprzez sformalizowanie zawodu i ujednolicenie standardów nauczania wprowadzono lepszą jakość opieki w ochronie zdrowia. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne, społeczne, empatia - tak ważna w kontakcie z drugim człowiekiem oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. Zapraszamy ww. grupę zawodową do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach z komunikacji interpersonalnej.
KOMUNIKAT Z DNIA 9.02.2018.

Informujemy o zakończeniu naboru na poniżej podany termin szkoleń. Zapraszamy grupę zawodową - pielęgniarek/pielęgniarzy do zgłaszania się w innych terminach.
Miasto / województwo
Nazwa grupy zawodowej szkoleńData szkoleńDzień tygodniaIlość dostępnych miejsc
Kraków/ małopolskie
pielęgniarki/ pielęgniarze23 - 24.03.2018.piątek - sobotaNabór zakończony w dniu 9.02.2018.
KOMUNIKAT Z DNIA 7.02.2018.

Z przyjemnością informujemy, iż kolejna Izba objęła honorowy patronat nad naszym Projektem szkoleniowym - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.Patronat honorowy OIPiP w Rzeszowie jest dla nas niezmiernie ważny. Jakość usług medycznych bardzo często zależy od personelu, zwłaszcza pielęgniarek/położnych. Udzielając nam patronatu honorowego Izba potwierdziła, iż wspiera cenną inicjatywę Szpitala Babińskiego w Krakowie skierowaną do pracowników ochrony zdrowia. Cieszymy się, że kolejnej Izbie zależy na dbaniu o jakość opieki medycznej, rozwój różnych jej dziedzin, wdrażanie standardów, na bezpieczeństwie pacjentów. Poprzez  wspólne działania możemy wpływać na poprawę systemu ochrony zdrowia.
KOMUNIKAT Z DNIA 6.02.2018.

Informujemy, iż za zgodą Ministerstwa Zdrowia rozszerzono katalog grup docelowych uczestników szkoleń o:
- pracowników socjalnych,
- pracowników środowiskowych.

Rozszerzono kryterium zatrudnienia uczestników szkoleń o osoby zatrudnione w instytucjach pomocy społecznej (np.warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, itp.), organizacjach pozarządowych, których jednym z celów działalności jest zakres ochrony zdrowia lub prowadzenie specjalistycznych centrów pomocy.

Należy podkreślić, iż umiejętność komunikacji z osobami chorującymi psychicznie ze strony ww. grup zawodowych zwiększa efektywność całego systemu opieki, zarówno w obszarze ochrony zdrowia, jak i pomocy społecznej. Jest to też szczególnie istotne, gdyż te grupy zawodowe mają częsty kontakt z osobami chorującymi, a wymagającymi wsparcia społecznego. Wizyty domowe, które są częścią ich pracy zawodowej, wymagają dużych umiejętności komunikacyjnych z racji na niejednokrotną złożoność sytuacji rodzinnej pacjentów. Prowadzone przez Szpital Babińskiego szkolenia z komunikacji interpersonalnej z klientem/pacjentem z zaburzeniami psychicznymi lub jego rodziną będą więc wsparciem nie tylko pracowników służby zdrowia, ale i pracowników systemu pomocy społecznej w Polsce.
INFORMACJA Z DNIA 5.02.2018.

Gorąco polecamy audycję radiową - rozmowy w Lustrze Radia Kraków z dnia 5.02.2018r. godz. 12.15. pt. "Nie istnieje żadne my i oni - dlaczego boimy się psychiatrii" . Dlaczego wciąż boimy się psychiatrów i chorych psychicznie o tym z gośćmi Lustra Radia Kraków rozmawiała Joanna Gąska.
Sto lat temu w Krakowie otwarto placówkę leczenia psychiatrycznego według najmodniejszych wzorców - Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. W okrągłą rocznicę istnienia naszej placówki rozmowa z dr n.med. Łukaszem Cichockim (Kierownikiem naszego Projektu "Kontakt w leczeniu") o tym, jak wyglądało leczenie kiedyś, a jak wygląda dziś. Dr Łukasz Cichocki mówił również o kontekście powstania i realizacji naszego projektu szkoleniowego z komunikacji interpersonalnej.

KOMUNIKAT Z DNIA 2.02.2018.

Z wielką satysfakcją informujemy, iż Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie objęła patronat nad naszym Projektem, uznając szkolenia z komunikacji interpersonalnej za ważne i potrzebne wydarzenie dla branży medycznej. Izba udzieliła nam również wsparcia promocyjnego.


KOMUNIKAT Z DNIA 1.02.2018.

Informujemy, iż dotychczasowe adresy URL filmów na www.youtube.com uległy zmianie. Filmy edukacyjne oraz spot promocyjny dostępny TUTAJ - na stronie naszego serwisu.
ARCHIWUM INFORMACJI
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści