Strona główna - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
Kontakt w leczeniu
JEŚLI W CODZIENNEJ PRACY:
 • masz kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinami  pacjentów,
 • chcesz uzyskać informacje, jak skutecznie komunikować się z tymi osobami oraz ich rodzinami,
weź udział w praktycznych, autorskich szkoleniach w ramach projektu.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, o zapisach decyduje kolejność szkoleń.
Podsumowanie rocznych działań w ramach projektu "Kontakt w leczeniu"
 • Program szkoleniowy opracowany został przez ekspertów Szpitala Babińskiego w Krakowie.

 • Zasięg terytorialny / lokalizacja szkoleń:
  • województwo małopolskie: Andrychów, Biecz, Kęty, Klimkówka, Kłaj, Konary, Kraków, Łącko, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Tarnów, Wadowice, Zebrzydowice.
  • województwo podkarpackie: Brzostek, Dębica, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg.

 • Szkolenia jedno i dwudniowe, dostosowane do potrzeb grup docelowych.

 • Imienne certyfikaty oraz punkty edukacyjne dla: lekarzy - 16 punktów edukacyjnych, farmaceutów - 2 punkty edukacyjne przyznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie lub Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską w Rzeszowie, ratowników medycznych z województwa małopolskiego - 16 punktów edukacyjnych oraz dla ratowników medycznych z województwa podkarpackiego - 8 punktów edukacyjnych.

Materiały do pobrania

Plakat
Ulotka
ANKIETA KONTROLNA SPRAWDZAJĄCA
CEL PROJEKTU:
profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

GRUPA DOCELOWA:
pracownicy podmiotów leczniczych (publicznych i niepublicznych) oraz aptek, tj. lekarze, pielęgniarki/ pielęgniarze, farmaceuci, pracownicy rejestracji/ sekretarki medyczne, mający kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z rodzinami pacjentów.

Realizator dopuszcza udział w szkoleniach personelu medycznego/niemedycznego wykonującego zawód:
a) medyczny/ niemedyczny tj. technik farmacji, przełożona pielęgniarek, położna, ratownik medyczny, sanitariusz szpitalny, asystent stomatologiczny, technik elektroradiologii, kierownik techników elektroradiologii, pedagog, koordynator ds. pacjenta, młodszy konsultant (pracownik rejestracji/ obsługi, konsultant telefoniczny, specjalista w dziale operacyjnym, specjalista ds. ruchu chorych, młodszy specjalista/ specjalista ds. obsługi pacjenta, młodszy specjalista/ specjalista ds. ruchu chorych, stażysta, asystent Dyrektora, koordynator specjalistów ds. ruchu chorych, koordynator medycyny pracy, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii, logopeda, neurologopeda specjalista/ instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, specjalista integracji zawodowej, specjalista reintegracji zawodowej, instruktor zawodu, instruktor ds. kulturalno oświatowych, specjalista ds. rewalidacji, pomoc terapeuty zajęciowego, instruktor terapii, inspektor, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, asystent pracownika socjalnego, specjalista pracy socjalnej, pracownik środowiskowy, dietetyk - kierownik kuchni, opiekun medyczny, opiekun Domu Pomocy Społecznej/ Środowiskowy Dom Samopomocy, opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej, kierowca - opiekun pokojowa/ pokojowy/ starsza pokojowa - opiekun sanitariusz, główny specjalista/ specjalista w dziale opieki terapeutycznej specjalista doraźnej pomocy medycznej, interwent kryzysowy, konsultant, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, konsultant – pracownik rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną, pracownik działu pomocy doraźnej, doradca zawodowy/ trener zatrudnienia wspieranego, kapelan, kierownik jednostki sekcji/ komórki/ działu/ filii instytucji pomocy społecznej, główny księgowy instytucji pomocy społecznej, referent/ inspektor ds. świadczeń i obsługi finansowo - księgowej, inspektor, referent w OPS, pomoc administracyjna, pracownik administracyjny (w tym pionu księgowego) podmiotu leczniczego/pomocy społecznej, kierownik podmiotu leczniczego, Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
b) niemedyczny tj. wykładowcy (z zakresu ochrony zdrowia) uczelni wyższych, nauczyciele w zawodzie terapeuta zajęciowy i nauczyciele pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (w innych formach kształcenia ustawicznego niż uczelnie wyższe),
c) niemedyczny tj. studenci UPJP II w Krakowie ze specjalnością praca socjalna z osobą chorującą psychicznie oraz studenci psychologii (4 rok UJ Instytutu Psychologii Stosowanej),
d) niemedyczny tj. pracownicy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego/ Rejonowego w Tarnowie, Brzesku, Dąbrowy Tarnowskiej, Bochni tj.: specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki, kuratorzy zawodowi, pracownicy biurowi – sekretarki sądowe,
e) niemedyczny tj. pracownicy Sądu Okręgowego w Rzeszowie tj.: sędziowie rodzinni, kuratorzy zawodowi, psychologowie, pracownicy biurowi - obsługi sekretariatu/ Biura Obsługi Interesanta,
f) niemedyczny tj. pracownicy Sądu Rejonowego w Miechowie tj.: sędziowie, pracownicy biurowi – obsługi sekretariatu/Biura Obsługi Interesanta, protokolanci sądowi,
g) niemedyczny tj. funkcjonariusze małopolskiej i podkarpackiej Policji,
h) niemedyczny tj. funkcjonariusze służby więziennej Zakładu Karnego w Tarnowie tj.: funkcjonariusze działu ochrony (dowódcy zmian), funkcjonariusze służby zdrowia (pielęgniarze), funkcjonariusze działu penitencjarnego (wychowawcy, psychologowie),
i) niemedyczny, tj. pracownicy Sądu Rejonowego w Wadowicach, tj. kuratorzy zawodowi/ aplikanci kuratorscy.
Dzięki szkoleniu:
 • zwiększysz swoje zdolności komunikacyjne z pacjentami, zwłaszcza w komunikacji z pacjentem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu, co przełoży się m.in. na zmniejszenie liczby skarg pacjentów,
 • zmniejszysz istniejące bariery w komunikowaniu się z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne, będziesz bardziej efektywny w swojej pracy,
 • będziesz potrafił nawiązać dobrą relację z pacjentem, zwiększysz znaczenie tzw. "pierwszego wrażenia" podczas rozmowy z pacjentem.
Zadanie jest finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020  
PATRONAT HONOROWY NAD NASZYM SZKOLENIEM
Polsko - Niemieckie Towarzystwo
Zdrowia Psychicznego

Okręgowa Izba Lekarska
w Rzeszowie
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści