O nas - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
O NAS

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie jest niezwykle istotnym ogniwem systemu służby zdrowia w województwie małopolskim. Szpital Babińskiego od 100 lat realizuje zadania ochrony zdrowia publicznego i ratowania życia na najwyższym poziomie. Unowocześnia nie tylko swoją strukturę, aby jak najlepiej służyć pacjentom, ale stale podejmuje działania pozwalające na rozwój potencjału tkwiącego we własnych zasobach kadrowych oraz w zasobach ludzkich innych jednostek ochrony zdrowia.
Rocznie w Szpitalu Babińskiego przyjmowanych jest około 7 tys. pacjentów i udzielanych jest około 100 tys. porad. Jest to możliwe dzięki pracy ponad tysiąca osób, wśród których wyróżnia się wielu utalentowanych, doświadczonych i zaangażowanych w swą pracę lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy oraz przedstawicieli innych grup zawodowych.

Nasi specjaliści biorą czynny udział w życiu naukowym i są autorami licznych publikacji. Na szeroką skalę prowadzona jest współpraca międzynarodowa (m.in. Niemcy, Holandia, Ukraina) oraz realizowane są różnorodne projekty badawcze, edukacyjne i promujące zdrowie. Zaowocowało to wsparciem finansowym ze strony krajowych oraz zagranicznych partnerów oraz stażami dla personelu Szpitala Babińskiego.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szpitala Babińskiego. Szczegóły na stronie internetowej www.babinski.pl
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści